O novej sezóne so sekretárom mládežníckych súťaží

Autor: Jakub Homoľa | Vydané: 08.09.2016 o 11:15 | Komentáre (0) |

BRATISLAVA – Presne pred týždňom sa predohrávkou 39. kola Extraligy dorastu a riadnym 1. kolom regionálnych skupín Ligy kadetov odštartoval súťažný ročník 2016/2017 v mládežníckych súťažiach. Aj pred touto sezónou došlo k viacerým významným zmenám, ktorých priamym dôsledkom je to, že Slovenský zväz ľadového hokeja v tejto sezóne riadi vyšší počet mládežníckych súťaží, než tomu bolo v minulosti. Viac už priblížil v rozhovore sekretár mládežníckych súťaží Peter Kúdelka.

Aké najvýraznejšie zmeny sa udejú v mládežníckych súťažiach v tejto sezóne?
Zásadná zmena, ktorá sa udeje, je vytvorenie novej kategórie kadetov a príslušnej súťaže kadetov. Táto súťaž je celoslovenská, rozdelená na dve výkonnostné úrovne. Podotýkam však, že to nie je prvá a druhá liga, ale jedna celonárodná súťaž. S napätím očakávame, aké nám prinesie výsledky. Je pre nás otázne, do akej miery bude ten model, ktorý sme pre túto súťaž nastavili, efektívny. Budeme sa preto snažiť pracovať s poznatkami, ktoré získame počas sezóny, za účelom prípadných opráv, ktoré by viedli k zefektívneniu súťaže. Je to prvý rok, ktorý nám ukáže, či sme sa vydali správnou cestou.

To je súťaž kadetov. Nastali nejaké zmeny aj v prípade súťaže dorastencov a juniorov?
Pokiaľ ide o juniorku, tak sme nechceli ísť cestou poslednej sezóny, keď bola jedna celoslovenská liga juniorov, ale chceli sme zachovať Extraligu i 1. ligu juniorov. Pri Extralige juniorov sme uvažovali o tom, či prizvať jedno družstvo z 1. ligy juniorov, aby bol počet účastníkov párny vrátane projektu osemnástky. Nakoniec sme nenašli žiadny právny titul na to, aby sme niektoré z prvoligových družstiev zaradili do Extraligy juniorov, keďže to, že Martin bol víťazom 1. ligy spred dvoch rokov, už nebolo pre tento rok relevantné. Pre tento model sme sa rozhodli aj napriek tomu, že máme voľno v súťaži. V Extralige juniorov tak máme trinásť účastníkov a v 1. lige juniorov momentálne šesť účastníkov, keďže z pôvodne prihlásených družstiev sa nám množstvo z nich odhlásilo.

Veková štruktúra v mládežníckych súťažiach v sezóne 2016/2017
Juniori Narodení od 01. 01. 1997 do 31. 12. 1998 vrátane Štyri zápasy za týždeň
Dorast Narodení od 01. 01. 1999 do 31. 12. 2000 vrátane
Kadeti Narodení od 01. 01. 2001 do 31. 08. 2002 vrátane
Starší žiaci Narodení od 01. 09. 2002 do 31. 08. 2004 vrátane
8. ŠHT: Narodení od 01. 09. 2002 do 31. 08. 2003 vrátane
7. ŠHT: Narodení od 01. 09. 2003 do 31. 08. 2004 vrátane
Tri zápasy za týždeň
Mladší žiaci Narodení od 01. 09. 2004 do 31. 08. 2006 vrátane
6. ŠHT: Narodení od 01. 01. 2004 do 31. 08. 2005 vrátane
5. ŠHT: Narodení od 01. 09. 2005 do 31. 08. 2006 vrátane
POZNÁMKY:
  • V kategórii juniori sa povoľuje štart piatich hráčov ročníka 1996 v jednom stretnutí bez brankára
  • V prípade, ak družstvo juniorov bude mať na základe nominačného listu zaradeného brankára ročníka 1997, resp. 1998 v projekte HK VSR SR 20, alebo ročníka 1999, resp. 2000 v projekte SR 18, tak je počas obdobia nominácie povolený štart brankára ročníka 1996 v kategórii juniorov započítavajúceho sa do počtu piatich hráčov v jednom stretnutí
  • Do povoleného limitu piatich hráčov ročníka 1996 môže byť zaradený aj cudzinec ročníka 1996, ktorý je v klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere
  • V zápasoch dorasteneckej kategórie môže hokejista vekovej kategórie starší žiak odohrať počas kalendárneho týždňa (pondelok až nedeľa) v zmysle čl. 5.2.7 Súťažného poriadku SZĽH štyri zápasy.

Prvá liga juniorov bude mať šesť účastníkov, čo nie je optimálny počet. Neuvažovali ste preto, že by ste ich doplnili zahraničnými účastníkmi, čo bolo v minulosti bežné?
Nikdy v minulosti sme nevyvíjali tlak na zahraničné družstvá, aby prišli hrať našu súťaž. Vždy to bolo na základe žiadosti mužstiev či už z Maďarska, Poľska alebo Rakúska. Vždy navyše boli podmienky nastavené tak, aby slovenské kluby nemali žiadnu zásadnú finančnú stratu. Účinkovanie v našich súťažiach nebolo pre zahraničné družstvá lacnou záležitosťou, preto už druhý rok nemáme zahraničného účastníka v kategórii juniorov. Počet účastníkov 1. ligy juniorov je na čísle šesť, čo nie je optimálne riešenie, ale v tejto situácii je veľmi ťažké nájsť akékoľvek optimálne riešenie. Chceme na jednej strane, aby chlapci hrali hokej, na druhej strane chceme zachovať aj kvalitu extraligovej súťaže.

Spoločnou črtou pre súťaže dorastencov i juniorov je priamy postup, respektíve zostup. Ide o návrat k situácii, ktorá tu v doraste bola naposledy v sezóne 2011/2012, v juniorke ešte dávnejšie predtým. Prečo sa Slovenský zväz ľadového hokeja rozhodol pre túto zmenu a čo si od nej sľubuje?
Treba povedať, že táto zmena prišla na základe novelizácie súťažného poriadku na Mimoriadnom kongrese, ktorý sa konal ešte na konci júna. V tam schválenom znení súťažného poriadku to bolo jasne zadefinované, že tak to musí byť v každej súťaži. My sme preto po tomto júnovom Mimoriadnom kongrese pri kreovaní súťaží, dali do pravidiel priamy zostup a priamy postup. Na Mimoriadnom kongrese, ktorý prebehol v ostatných dňoch sa však toto ustanovenie zo súťažného poriadku vypustilo a Súťažná komisia si v budúcnosti bude môcť zadefinovať princíp postupu a zostupu tak, ako sama uzná za vhodné.

Ambíciou Slovenského zväzu ľadového hokeja na základe nášho rozhovoru z konca marca bolo zužovanie súťaží – juniorky na desať tímov a dorastu na dvanásť tímov. V tejto sezóne však k tomuto nedochádza. Základná otázka je, prečo k tomu nedochádza a v akom časovom horizonte sa to plánuje?
V čase po našom rozhovore, na najbližšom zasadnutí Komisie mládeže sa od tejto myšlienky upustilo najmä z toho dôvodu, že sme nedokázali zabezpečiť najmä na margo hráčov, ktorí odchádzajú do projektov, spravodlivé podmienky pre kluby. Predstavme si situáciu, že päť hráčov z jedného klubu, ide do projektov, čím oslabia juniorku materského klubu. Pri drastických zmenách by sa potom mohlo stať, že to družstvo, ktoré poskytne národnému tímu veľké množstvo hráčov, by vypadlo. Je to úloha do budúcna, do akej miery chceme nastaviť pravidlá pre jednotlivé kluby pri zužovaní súťaží. Myslím si však, že je to stále otvorená otázka, ktorou sa budeme zaoberať.

PETER KÚDELKA (FOTO: JAKUB HOMOĽA)

Ako je to s prihlásenými klubmi? Narástol ich počet oproti minulej sezóne?
Zvýšil sa nám počet prihlásených klubov do juniorských súťaží o jeden klub. Pozitívne je, že máme hlasy od mnohých klubov, že majú dostatok hráčov pre ďalšie sezóny. Veríme preto, že 1. liga bude v budúcnosti opäť aspoň na úrovni desiatich družstiev. Čo sa týka dorasteneckej súťaže, tak extraliga je bez zmeny počtu účastníkov a v 1. lige sa počet účastníkov zvýšil o dva kluby. Vlani štartovalo v súťaži štrnásť klubov, no v priebehu sezóny sa odhlásila Prievidza, takže sezónu dohralo trinásť družstiev. Tento rok máme pre zmenu pätnásť účastníkov, pričom za pozitívne považujeme, že sa prihlásila napríklad Petržalka, ktorá je úplným nováčikom. Tešíme sa, že kluby, ktoré pomaly zapĺňajú celú svoju mládežnícku štruktúru, sa začínajú zapájať do celoslovenských súťaží. Na druhej strane, množstvo malých klubov sa chcelo prihlásiť do regionálnych súťaží, aj keď nemali vybudovanú celú štruktúru žiakov. Donedávna totiž bolo potrebné pre štart v súťaži žiakov, aby mali poskladané všetky štyri žiacke družstvá. Vyhoveli sme týmto malým klubom, no našu škodu sa stalo to, že – ad jeden – model súťaží musel byť prispôsobený počtu účastníkov tak, že niektoré kluby majú počas termínov stretnutí voľno dva aj trikrát. Ad dva – niektoré družstvá priebežne odhlasujú niektoré svoje mančafty, čím spôsobujú komplikáciu pre celú štruktúru súťaží a najmä pre vyžrebovanie, v ktorom vzniká množstvo voľných okien, čo nie je ideálna situácia. A to nie je len otázka žiakov, ale stalo sa nám to v prípade Ligy kadetov v Humennom a aj v prípade 1. ligy juniorov v Senici.

Pokiaľ ide o vyžrebovanie, tak došlo k neštandardným situáciám. V doraste dvojička Michalovce – Košice hrá z prvých dvanástich zápasov jedenásťkrát doma, čo je presne polovica domácich zápasov v základnej časti. Logicky, niekde sa to potom musí vyrovnať a tímy čaká aj séria zápasov vonku. Juniorka Košíc pre zmenu z prvých deviatich zápasov hrá osemkrát vonku. To asi tiež nie je optimálne. Čomu to pripísať?
Vyžrebovanie súťaží je pomerne náročný proces a často treba brať do úvahy viacero faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú. Po novom máme kadetskú súťaž, ktorá sa hrá v nedeľu, tak bolo treba pri vyžrebovaní zohľadniť aj túto súťaž. Súvisí to teda jedno s druhým, no verím, že táto záležitosť nebude faktor, ktorý ovplyvní regulárnosť súťaže.


Tím reprezentácie do osemnásť rokov nemá v Extralige juniorov tzv. dvojičku. Keďže však so svojou dvojičkou odohrajú tímy v základnej časti až štyri zápasy, vyplýva z toho, že osemnástka bude hrať v základnej časti o dva zápasy menej.
Je to najmä preto, lebo družstvo reprezentácie do osemnásť rokov nie je štandardný klub a zároveň Slovenský zväz ľadového hokeja hľadá aj ďalšie alternatívy pre program reprezentácie do osemnásť rokov ako napríklad priateľské stretnutia s 1. hokejovou ligou. Keďže aj tak má osemnástka zaručený postup do prvej šestky nadstavbovej časti, tak považujeme tento náš krok za legitímny a nepriečiaci sa regulárnosti súťaže.

Na základe nových stanov SZĽH preberá kompetencie riadiaceho orgánu mládežníckych súťaží novovytvorená Súťažná komisia. Čo to znamená pre mládežnícke súťaže, keďže doposiaľ bola riadiacim orgánom Komisia mládeže?
Komisia mládeže aj naďalej existuje a je to aj naďalej orgán, ktorý rozhoduje o smerovaní mládežníckych súťaží, výchove hráčov a ďalších otázok týkajúcich sa mládeže. Jej rozhodnutia sa zároveň posielajú aj na Súťažnú komisiu s tým, že majú odporúčací charakter. Dá sa teda povedať, že je poradným orgánom pre Súťažnú komisiu.

Čo si Slovenský zväz ľadového hokeja sľubuje od najbližšej sezóny na poli mládežníckych súťaží?
Očakávame a hlavne želáme si, aby súťaže prebehli hladko v zmysle platných poriadkov a smerníc. Počas sezóny budeme zbierať nové poznatky najmä v rámci kadetskej súťaže, ktorá je úplne nová. Očakávame aj zo strany klubov, že budú aktívne prispievať svojimi názormi do procesu kreovania mládežníckych súťaží aj do ďalších sezón.

Účastníci Extraligy juniorov 2016/2017 (zoradení v „dvojičkách“):
Por. č. Tím
1. HC Slovan Bratislava
2. MHKM Skalica
3. Dukla Trenčín
4. MsHKM Žilina
5. MMHK Nitra
6. HC Topoľčany
7. HKm Zvolen
8. HC'05 Banská Bystrica
Por. č. Tím
9. HK ŠKP Poprad
10. MHK 32 Liptovský Mikuláš
11. HK Spišská Nová Ves
12. HC Košice
13. Reprezentácia do 18 rokov (SR 18)
14. voľno
Extraliga juniorov 2016/2017 – formát súťaže Zobraziť


Účastníci Extraligy dorastu 2016/2017 (zoradení v „dvojičkách“):
Skupina „A“ (geografické rozdelenie)
1. HC Slovan Bratislava
2. MHKM Skalica
3. Dukla Trenčín
4. MMHK Nitra
5. MsHKM Žilina
6. MHC Martin
7. HK Ružinov 99 Bratislava
8. HK Gladiators Trnava
Skupina „B“ (geografické rozdelenie)
9. HK ŠKP Poprad
10. MHK 32 Liptovský Mikuláš
11. HKm Zvolen
12. HC'05 Banská Bystrica
13. HC Košice
14. HK Mládež Michalovce
15. HK Spišská Nová Ves
16. P.H.K. Prešov
Extraliga dorastu 2016/2017 – formát súťaže Zobraziť


Účastníci 1. ligy juniorov 2016/2017 (zoradení v „dvojičkách“):
Por. č. Tím
1. HOBA Bratislava
2. HK Havrani Piešťany
3. MŠK Púchov
4. MHC Martin
Por. č. Tím
5. P.H.K. Prešov
6. HK Mládež Michalovce
1. liga juniorov 2016/2017 – formát súťaže Zobraziť


Účastníci 1. ligy dorastu 2016/2017:
Geografická skupina „A“
1. HOBA Bratislava
2. HK Lokomotíva Nové Zámky
3. HC Petržalka 2010
4. HK Havrani Piešťany
5. HK 91 Senica
Geografická skupina „C“
1. HC 46 Mládež Bardejov
2. HK Brezno
3. MHK Humenné
4. HC Lučenec
5. MŠK Trebišov
Geografická skupina „B“
1. MHK Dubnica nad Váhom
2. HC Topoľčany
3. HK Iskra Partizánske
4. HK 95 Považská Bystrica
5. MŠK Púchov
1. liga dorastu 2016/2017 – formát súťaže Zobraziť


Účastníci Ligy kadetov 2016/2017:
ÚČASTNÍCI ZÁKLADNEJ ČASTI – TOP 12 (na základe umiestnenia družstiev 9. ŠHT v sezónach 2012/2013 až 2015/2016):
Por. č. Tím
1. Dukla Trenčín
2. HC Slovan Bratislava
3. MMHK Nitra
4. HK Ružinov 99 Bratislava
5. HKm Zvolen
6. MHA Martin
Por. č. Tím
7. HC'05 Banská Bystrica
8. MsHKM Žilina
9. HK ŠKP Poprad
10. HC Košice
11. P.H.K. Prešov
12. HK Spišská Nová Ves
ÚČASTNÍCI ZÁKLADNEJ ČASTI – REGIONÁLNYCH SKUPÍN
Regionálna skupina „západ“
1. MHKM Skalica
2. HC ŠKP Bratislava
3. HOBA Bratislava
4. HK Gladiators Trnava
5. HC Topoľčany
6. HK Havrani Piešťany
7. HK Levice
8. MŠK Púchov
Regionálna skupina „východ“
1. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš
2. HK Brezno
3. HKM Rimavská Sobota
4. MŠK Hviezda Dolný Kubín
5. HK Mládež Michalovce
6. MŠK Mládež Trebišov
7. HK 46 Mládež Trebišov
Liga kadetov 2016/2017 – formát súťaže Zobraziť


Žiacke súťaže – o súťažiach Zobraziť

Komentáre
Komentáre môžu pridávať len registrovaní užívatelia