Kontakt
V prípade akýchkoľvek globálnych otázok, poznámok, žiadostí, sťažností na webovú stránku či možnej spolupráce, konktatujte nás prosím na e-mailovej adrese: slovakprospects(a)slovakprospects.com

Kontakt na jednotlivých redaktorov